Reports and Investigation

Our members and the Association as a whole perform investigations and reporting world-wide.

Publishing Activities

We publish our reports in the independent media, some of our members issue their own newspapers or manage online media servers.

No Borders

Our Association acts all around the Globe. We do not separate people by race, location or religion. If you honour the values of free speech and independence you can join us.

No Political Assignment

Our Association is primarily an NGO – non-governmental organization. We do not assign ourselves to any political or governmental party.

Civil Rights Protection

Citizens' rights protection is one of the milestones of our purpose. Don't hesitate to contact regarding a law case or any injustice.

Lukačovičovo Seznam.cz ohlupuje veřejnost v duchu nacistické ideologie! Kam mizí jeho peníze? Je napojen na ruské oligarchy?
Stojí za náplní článků, na tomto dezinformačním webu, ideologie omezující práva občanů?

Presstituti Lukáš Valášek a Kristina Ciroková předvádí opět své fabulaceTo že bulvár SeznamZprávy, jak jej definovala většina českých nezávislých periodik, opět zazářil ve své sprostotě v článku od vykutálených presstitutů Valáška (o jejich výtvorech jsme psali již ZDE a ZDE ) a Cirokové (dezinformační perla viz Anatomie lží Kristiny Cirokové), se není čemu divit. Nesmyslné a vylhané konstrukce, které v článku dne 14.6.2023 byly publikovány pod názvem Přehled těch, kteří v Česku vydělávají na strachu lidí , dávají oprávněnost k tomu, abych se i já vyjádřil o tom, kdo je vlastně vydavatelem těchto lživých a bulvárních sdělení.Fotomontáž: Lukáš Valášek, Ivo Lukačovič, Kristina Ciroková, zdroj Seznamzpravy.cz

Historici varují

Významný český historik Dr. Bořivoj Čelovský vzbudil na přelomu století v české veřejnosti pozornost svým varováním, že českému tisku hrozí ztráta hospodářské i politické nezávislosti. Upozornil naši veřejnost, že více než 80% českého denního tisku (dnes již 90%) je v rukou zahraničních tiskových koncernů. Upozornil tak, že náš tisk až na několik výjimek přestal být český a nezávislý, neboť za česky píšícího redaktora se rozhoduje v zahraničních kuloárech moci. Bohužel činitelé vládních koalic, ať už pocházeli z ODS nebo ČSSD historikovo varování odmítli a dnes sklízí ovoce svého odmítnutí. Totéž dnes platí o tzv. internetovém zpravodajství, které více či méně nahrazuje tištěná periodika a je pod totálním vlivem korporátního evropského fašizmu.

Nacistická ideologie ovládá probruselské zpravodajské weby

Kde to však začalo? Zde je třeba se vrátit do doby nacistického Německa a následně k poválečnému vývoji a v roce 1946 ke vzniku Rheinisch-Bergische Druckerai und Verlagsgesellschaft mbH. Toto vydavatelství produkuje „Rheinische Post“ noviny pro politiku a křesťanskou kulturu, jak honosně zní v záhlaví tiskoviny. Jde o regionální plátek vycházející v německém Düsseldorfu, který byl založen na ruinách nacistické tiskové moci, kterou do konce války ovládal Himmler pomocí své policejní složky SS. Tiskoviny SS vnesly do německého veřejného života zcela nový tón. Německý tisk byl v té době již bez výjimky zreglementován a podřízen nacistické straně a pevně stál na pozicích nacistické ideologie a taktéž novináři pro tento německý tisk pracující! Žurnalistika SS se nejprve po straně a posléze otevřeně pošklebovala primitivním antisemitským štvanicím, jež se vybíjely bulvárními legendami. Nacistický tisk coby nástroj Himmlerova SS vznášel konkrétní požadavky, označoval konkrétní osoby, přivolával a vynucoval si konkrétní zásahy. Rozumí se, že nejen proti Židům ale proti všem, kteří měli jiný názor než nacistický. Jak rostl esesácký a policejní vliv, troufal si postupně tisk v Německu stále víc a dál. Jeho kampaně mířily na vlivné osoby, složky a instituce. To bylo něco nového, co poutalo zájem veřejnosti a zaručovalo čtenářskou pozornost. Malé dušičky se chvěly nedočkavostí, kdo z jejich šéfů bude v příštím čísle napaden a kterému z místních činitelů se zbortí funkční křeslo pod zadkem. Tisk svou konkrétností a adresností uspokojoval u veřejnosti potřebu afér, skandálů a odhalení. Himmler si nejednou pochvaloval, jak významným a efektivním nástrojem disponuje, a všechna klíčová rozhodnutí, týkající se linie tisku, si rezervoval pro sebe! Lze říci, že se zasloužil o vznik revolverové žurnalistiky v jiném než bulvárním smyslu. Zdrojem většiny kampaní, útoků a výpadů byly však orgány SS. V důležitých případech rozhodovali pouze Himmler a Heyndrich.

Podivná transformace peněz Seznamu.cz a jeho ruská stopa

Tato totalitní praxe přešla samozřejmě do krve pracovníků tiskových medií a následně při založení již výše zmíněného německého nakladatelství v roce 1946 se praxe rozšířila do tiskovin v budované Evropské unie a také do jejich revolverové žurnalistiky následně ovládané zpravodajskými weby, jako je Seznam.cz a spol. a je samozřejmé, že zrovna u Seznamu.cz není vše čisté, jak o sobě rádi tvrdí. Právě tyto společnosti ovládány ideologií nacistických pohrobků vydávají jimi veřejnosti předkládané „zaručené informace“. Dokáží dokonce obvinit i někoho, kdo má již více jak 10 let pronajatou kancelář v domě, který před dvěma roky koupili nějací podnikatelé z Ruska s napojením na jakési ruské oligarchy. Opravdu pikantní a skandální, ale sami presstituti neuvedou, že jejich gosudar Ivo Lukašovič nejen, že má velice úzké vztahy právě s ruskými podnikateli, ale i společnost v ruské zóně ekonomických zájmů na Kypru! To je gól co?!? Ivo Lukačovič totiž vlastní Seznam skrz kyperskou společnost Helifreak Limited. A Seznam třeba v roce 2018 vyplatil Helifreaku dividendu 567 milionů korun (ale v roce 2016 žádnou). Přibližně polovina již zdaněného zisku Seznamu tak skončila na Kypru.

Kypr je pro mateřské firmy výhodným místem, protože se tam za určitých podmínek neplatí daň z vyplacené dividendy. V Česku by Lukačovičovi stát v té době sebral dalších 15 % z téhle „daňová optimalizace“.

Seznam.cz pokračuje v revolverové žurnalistice

Web Seznam.cz také rád přesně v duchu totalitních praktik svých chlebodárců otvírá údajné kauzy, vytváří otazníky, ale máslo má sám na hlavě právě tento portál. Seznam.cz využívá k psaní článků novinářsky nevzdělané pracovníky, kteří nejsou mnohdy ani členy profesních novinářských organizací a proto jsou manipulovatelní ze strany svých zaměstnavatelů. V článcích, v duchu zde již zmíněných praktik, míchají lži a vykonstruované fabulace. Přesně v duchu gestapáka K.H. Franka, který před popravou za jeho zločiny proti našemu národu uvedl: „ podporoval jsem půdu proti Československé republice vydáváním článků v tisku, aby byly vytvářeny rozpory.“ K. H. Frank je podepsán následně pod rozkazem na vyvraždění Lidic a Ležáků.

K.H. Frank nebo Ivo Lukačovič

Skandalizující článek proti uskupení lidí, kteří se hlásí na obranu hodnot a svobody slova, neuvádí ani jedno odhalení skutečných a údajných vazeb na jakékoliv ruské zdroje, které prý sponzorují tyto nezávislé zpravodajské weby. Uvádějí například, že spolky provozující zpravodajské weby porušují zákon tím, že nezveřejňují výroční zprávy a účetní uzávěrky, ale zamlčí čtenářům, že spolky do obratu 3 milionů vedoucí jednoduché účetnictví, tyto zprávy nemusí podle zákona o účetnictví zveřejňovat. Proč to asi je? V opravdové demokracii, ne té liberálně-demokratické a korporátně-fašistické, by si to vydavatel holedbající se nestoudně údajnou žurnalistickou vyvážeností nedovolil, ale v Česku zkouší možnosti budoucích skandalizací za pomoci prodejné roty novinářských analfabetů. Takže jestli je K. H. Frank zodpovědný za obrovské represe proti našim občanům, za co bude jednou zodpovědný Ivo Lukačovič majitel Seznamu.cz?

Eugen S. Freimann
prezident mezinárodní odborové organizace novinářů INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JOURNALISTS