Reports and Investigation

Our members and the Association as a whole perform investigations and reporting world-wide.

Publishing Activities

We publish our reports in the independent media, some of our members issue their own newspapers or manage online media servers.

No Borders

Our Association acts all around the Globe. We do not separate people by race, location or religion. If you honour the values of free speech and independence you can join us.

No Political Assignment

Our Association is primarily an NGO – non-governmental organization. We do not assign ourselves to any political or governmental party.

Civil Rights Protection

Citizens' rights protection is one of the milestones of our purpose. Don't hesitate to contact regarding a law case or any injustice.

Tunelář Bakala- Economia- Presstituti Jelínková a Valášek-lži a dezinformace-kdo tomu vlastně vládne?!

 Reakce na lživé a dezinformační informace proti našemu zpravodajskému portálu INFOKURYR.cz ze strany Hospodářských novin a Aktualne.cz  společnosti Economia a.s. tuneláře Bakaly

Naše mezinárodní novinářská odborová organizace   byla napadena dezinformačním a lživým sdělením veřejnosti na stránkách největších dezinformačních medií v České republice Hospodářskými novinami a Aktualne.cz  pod vedením Bakaly, že jsme Falešná novinářská asociace!

Články pod názvy:

„Proruský web označený zpravodajci provozuje probační úředník. Platí ho český stát“

„Ve službách Boha, Kremlu a Česka. Kněz placený státem řídí dezinformační web, před nímž varuje tajná služba“

od autorů: Lukáš Valášek, Adéla Jelínková , jsou natolik lživé a poskytující dezinformační informace proti nejen webu INFOKURY.cz ale i proti prezidentovi odborového organizace  International Association of Journalists pravoslavnému duchovnímu z Teplic  PhDr. ThDr. Mgr. Eugenu S. Freimannovi, PhD., M.A.

Články jsou absolutně z novinářského hlediska zavádějící a de facto podporují ruskou propagandu a agenty sloužící v České pravoslavné církvi. Celkově budí dojem, že články byly napsány na objednávku diskreditovat duchovního, který již řadu let slouží v Pravoslavné církvi Ukrajiny a jeho osoba především vadí právě nekanonickému vedení České pravoslavné církve.

Když rozebereme větu po větě tohoto mediálního pamfletu, dojdeme k závěru, že presstituti Jelínková a Valášek, kteří psali tyto články, jsou opravdový výkvět novinářské špíny, který se ani neštítí si přebírat jakési pseudonovinářská ocenění.

O co jde!

Již dva týdny před napsáním těchto článků obíhali tzv. novináři Teplice a zvonili na lidi v okolí ukrajinské pravoslavné kaple a šířili pomocí dotazů těmto lidem lživé informace v tom, jestli ví, že se v kapli scházejí nějací ruští generálové a podobně. Přitom na nástěnce u kaple je uveden mail i telefon na kontaktní osobu a mohli se optat napřímo.  To samé praktikovali v budově, kde sídlí kancelář naší odborové organizace.  Následně dokonce kontaktovali zaměstnavatele Probační a mediační službu (1) , kde je odborový předák a kněz zaměstnán s dotazem, jak to vidí oni, že údajný vydavatel INFOKURÝRU je u nich zaměstnán. Tyto osoby přesně postupovali v režii tzv. revolverové žurnalistiky, kterou do medií zavedl nacista a ideolog třetí říše J. Gebls. Jde o to, aby v okolí budoucí skandalizované osoby se vytvořil společenský tlak a pak následně za pomoci lživých informací ji dehonestovat.  Samozřejmě vše měli promyšlené a pak již stačilo uvádět lživé informace.

Co bylo vymyšlené a lživé

Presstitutka Jelínková v článku uvedla, že duchovní ji položil telefon, ale zásadně zatajila, proč ji položil telefon a na základě čeho ji položil telefon! To si tato údajně investigativní novinářka zcenzurovala. Duchovní a prezident novinářských odborů ji po představení, kdo je zač sdělil, že s medii pana tuneláře Bakaly, který okradl tisíce českých občanů, nebude komunikovat. Tuto větu Jelínková zamlčela a proč pak asi, když tak vehementně tvrdí, jak je vše košer a co píše je čistá a svatá pravda!  Proč nenapíše reportáž o tunelování OKD a bytů v Ostravě svého zaměstnavatele Bakaly!

Další lež je, že duchovní vydává INFOKURY.cz což je jednoduché ověřit, že majitelem domény  a vydavatelem je naše odborová organizace a Eugen S. Freimann je pouze prezidentem odborové organizace.  Tato skutečnost je jednoduše ověřitelná na webových stránkách registrátora, proč ale presstituti Jelínková a Velíšek psali něco jiného je opravdu zarážejícího. Na stránkách zároveň zjistíte, že ke změně majitele došlo až  31.03.2022, kdy byla převedena na naší odborovou organizaci americkým novinářem a původním majitelem domény.

Taktéž, že by české zpravodajské služby vyhodnotily odborářskou činnost a vydávání odbory svých vlastních novin, popřípadě provoz webových stránek, je zcela nehorázné a nic o tom nevíme. Je to jen a jen výmysl těchto dvou komiksových postaviček.

Článek dále pokračuje lživými informace o údajném podnikání duchovního a uvádí, že je v několika firmách a společnostech, přitom jednoduše jde dohledat na stránkách justice.cz že v žádných firmách není a je členem jen humanitárních a lidskoprávních organizací a spolků.  Taktéž žádné firmy od ruských majitelů nepřebíral.

Co se týká informačního charakteru údajných dezinformací na našich stránkách, tak všechny jsou dohledatelné a ověřené a dnes se ukazuje, že i pravdivé, oproti lživým informacím poskytovanými právě Bakalovo společností Economia a.s. v jejich mediích. Doporučujeme, aby se začali starat o obsahovou stránku a pravdivost svých informací podávaných veřejnosti.  Lhali dříve a lžou stále, za což bylo i pravomocně jejich médium Respekt odsouzeno a museli Freimannovi zaplatit několikatisícové odškodné a uveřejnit omluvu, ale o tom se již pisálkové nezmiňují. Nehodí se jim to do kšeftu.  Jednalo se o dehonestaci právě činnosti Rytířského řádu sv. Konstantina Velikého, kterou si opět vzali na mušku a lživě opět sdělují o tomto řádu vymyšlené informace!

Samozřejmě aby dodali svým tvrzením zdání věrohodnosti, tak si našli i dvě kontroverzní osoby, aby se jim vyjádřili do jejich dezinformačního článku

Jedním je údajný duchovní Jan Beránek  z české pravoslavné církve, který si dovolil se vyjadřovat o skutečnostech, o kterých absolutně nic neví. Freimann ukončil pracovní poměr u českých pravoslavných dne 30.9.2013 a dnem 1.10.2013 nastoupil jako duchovní do Pravoslavné církve Ukrajiny, protože jako církevní právník moc dobře ví, že kněz nemůže být bez biskupa.  Tudíž byl již v jiné církevní jurisdikci a nespadal pod právní a kanonickou pravomoc české pravoslavné církve. Následně asi zhruba po půl roce ho údajně česká pravoslavná církev prohlásila za suspendovaného, ačkoliv k ní již vůbec nepatřil a nic s ní neměl společného. Opravdu zajímavé a vše proběhlo bez kanonického soudního jednání, jak by bylo příslušné, kdyby Freimann byl členem této církve!   Po kanonické stížnosti Freimanna k nejvyššímu představiteli pravoslaví na světě, patriarchovi konstantinopolskému Bartoloměji, byly všechny úkony těchto pučistů a členů StB, kteří ovládli českou pravoslavnou církev prohlášena za neplatné.   Pan Beránek, oproti Freimannovi, je ale čistý nekanonický kněz, protože podle církevního práva, je rozvedený a žije s milenkou a dokonce je těžký konzument nikotinu a alkoholu, což je kanonická překážka vykonávat duchovenskou služby podle církevních kánonů. Právě takové všehoschopné lidi současné vedení českých pravoslavných potřebují. Mají na to školy, jak ovládat narušené lidi.

Další kontroverzní postava, která si dovolila plivnout na duchovního Freimanna ja poslanec SPD  Jaroslav Foldyna  , ten dokonce ani nevěděl, že již je z rytířského řádu, řadu let vyloučen za své chování. Jeho jakýkoliv přínos pro charitativní činnost řádu byl nulový a jak se nám sami rytíři vyjádřili, tak jsou rádi, že se ho zbavili.

Dále se zmiňuje článek o členovi Onyskivovi a píší, že byl členem jakéhosi gangu, který po propuštění z vazebního stíhání zmizel v cizině. Samozřejmě nikdo v cizině nezmizel a nikdo odsouzen nebyl a presumpce neviny je nezpochybnitelná, ale to autory bulvárního sdělení nezajímá. Dokonce ani neuvedli odkud tyto lži vzali, ale jediný kdo o tom nejvíce psal, byla společnost  MAFRA a.s. vydávající  iDnes a MFDnes, za což byla následně Mafra a.s. pravomocně odsouzena a panu Onyskivovi se musela omluvit. To je také kontroverzními presstituty Jelínkovou a Valáškem zamlčené (rozsudek máme k dispozici a je dohledatelná na stránkách Ústavního soudu, který v této věci rozhodoval).

Co dál?

Doporučujeme, aby se začali tito novinářské žumpy  opravdu starat o to, co dělá Bakala a věnovali se jeho tunelům a stykům s mezinárodními zločinci, kteří nechali zavraždit miliony lidí, jako je balkánská řeznice  Madeleine Albright, rozená Korbelová  a nepsali fabulace a moralizovali na nesprávném místě.  Pikantní je, že na svých webových stránkách společnost Economia a.s. 
uvádí slogan: Informace, kterým můžete věřit…. to je opravdu hnus!

Dále jsem se tudíž rozhodli, že  přikročíme ke stejné metodě práce, jakou ukázala tato dvojice  a budeme se ptát prostřednictvím novinářů, členů správní a dozorčí rady tohoto dezinformačního kanálu, jak je možné, že mohli za komunizmu si studovat, chodili volit zločinecký komunistický režim a dnes sedí v orgánech společnosti tuneláře Bakaly, která vytváří veřejné dehonestace, dezinformace a šíří lži. Zveřejníme jejich adresy a ostatní aktivity postupně a důkladně.

Třeba tokový člen dozorčí rady prof. RNDr. JAN HANOUSEK, CSc. , která by měla být dozorujícím orgánem, si za státní peníze nejen vystudoval, ale i učí na vysoké škole a neštítí se dívat lidem do očí.  Opravdu výkvět! No a klidně si zazvoňte na tyto lid, kteří řídí tyto dezinformační weby a zeptejte se jich na přímo i vy. Adresy jsou veřejně přístupné na justice.cz

Kdo jsou Bakalovi náhončí v České republice!

Předseda představenstva:

ZUZANA ŘEZNÍČKOVÁ
Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

JAN MATĚJŮ,
Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10

LENKA ČERNÁ
Vítkova 295/3, Karlín, 186 00 Praha 8

MICHAL BREJCHA
Choceňská 773, Letňany, 199 00 Praha 9

PETR STALMACH
K Václavce 1237/6, Kunratice, 148 00 Praha 4

Dozorčí rada:

prof. RNDr. JAN HANOUSEK, CSc.
Armády 199/28, Stodůlky, 155 00 Praha 5

LUBOŠ ŘEŽÁBEK
Nepilova 903/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

ZDENĚK FRIED
č.p. 248, 281 03 Radim

Jediný akcionář:

ZDENĚK BAKALA
č.p. 14, 341 92 Modrava

________________________________________

Obr.: https://twitter.com/lkrec/status/1059789567631482880?lang=gu

Odkazy na články o majitelovi společnosti, která na svém webu tvrdí, že vydává: Informace, kterým můžete věřit

PŮJDE BAKALA BRUČET?

SLUNÍČKÁŘI PROKLÍNANÁ ČÍNA SPOLU S KELLNEREM NÁM POMOHLI. CO ALE UDĚLALI EU A BAKALA?

KTERAK MECENÁŠ VÁCLAVA HAVLA A ZAKLADATEL MORÁLNÍCH MAJÁKŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY ECONOMIA ZDENĚK BAKALA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL
BAKALA (END)GAME

BABIŠ & BAKALA: SKOŘÁPKY S AKCIEMI DVOU SPOLEČNOSTÍ OKD S RŮZNÝMI IČO A OKRADENÍ CITIBANK O 10 MILIARD, ZDAŘ BŮH!

TUNELÁŘ ZDENĚK BAKALA ZASPONZOROVAL V MINULOSTI ODS 15 MILIONY KORUN A KALOUSKOVĚ TOP 09 VĚNOVAL 7,5 MILIONU KORUN… JE TO HNUS

KDYŽ BAKALA ŘÁDIL, ANEB SERIÁL V TV BARRANDOV

ZDENĚK BAKALA PO SKANDÁLU S EMAILY A PO PÁTEČNÍM ROZHLASOVÉM POŘADU…

ZBOHATNUTÍ À LA BAKALA

BAKALA REPUBLICE OPĚT PŘIPRAVUJE KRÁSNÉ CHVÍLE

BAKALA SE TVÁŘÍ JAKOBY NIC

BAKALA A SPOL. SE ČINILI, OKD DLUŽÍ PŘES 17 MILIARD

ZDENĚK BAKALA PŘENECHAL SVŮJ PODÍL V NWR AMERICKÝM ELITÁM, KTERÉ STÁLY V ČELE LEHMAN BROTHERS

KOLIK SI VLASTNĚ BAKALA VYDĚLAL A KDO ZA TO MŮŽE?

BANKROTUJÍCÍ UHLOBARON BAKALA SE EVAKUUJE Z ČECH

BAKALA SI MASTÍ KAPSY NA BYTECH OKD

PODAŘENÝ VLAJKONOŠ SIL PRAVDY A LÁSKY Z. BAKALA

SCHWARZENBERGŮV PŘÍTEL, MILIARDÁŘ BAKALA, KOUPIL AKTUÁLNĚ.CZ A CENTRUM.CZ. NEVĚŘTE TOMU, CO SE PÍŠE V NOVINÁCH A NA INTERNETU!

_________________________________________

Stanovisko vydala řádně v České republice registrovaná mezinárodní odborová organizace:

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JOURNALISTS
Školní 349/2,
415 01 Teplice,
CZECH REPUBLIC

IČ: 10818782

Poznámka:

(1) Freiman již od roku 1996 po návratu z emigrace se věnuje práci s vězni a prošel již mnoho různých funkcí od vychovatele, kaplana ve Vězeňské služba ČR až po probačního úředníka v PMS ČR, vždy se jedná o práci s nejtěžšími zločinci a není nijak finančně honorovaná a k jakémukoliv zbohatnutí. Možná by bylo vhodné, aby si tuto práci vyzkoušeli pisatelé bulvárního článku. Práce s vězni nikdo nechce dělat a osoby , které se tomu celoživotně věnují si zasluhují spíše úct společnosti. Ukazuje to morální charakter těchto presstitutů.